Thứ hai, 21 / 09 / 2020
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Đào tạo
Dịch vụ
Liên hệ
 

Khách online: 2
Lượt truy cập: 100598


  GIS trong kinh doanh: câu chuyện của Levi’s
 
Levi Strauss là nhãn hiệu thời trang lớn trong kinh doanh may mặc, Levi’s ứng dụng GIS hỗ trợ cho việc tìm ra các vị trí bán lẻ tốt nhất

 

Vấn đề

Nhà quản lý Levi’s muốn gia tăng số lượng cửa hàng bán lẻ sản phẩm. Do vậy, họ cần tìm kiếm các công cụ hỗ trợ nhằm tìm ra một giải pháp chi phí hiệu quả cho việc tìm các vị trí bán lẻ phù hợp.

Mục tiêu

-        Đánh giá vị trí các nhà bán lẻ cho việc phân phối các sản phẩm

-        Tránh trường hợp các vùng bán lẻ giao nhau

-        Tránh nảy sinh các chi phí do mắc phải sai sót.

Giải pháp

Levi’s sử dụng các sản phẩm GIS của ESRI kết hợp với các nguồn dữ liệu kinh doanh đầu vào như dữ liệu về vị trí kinh doanh, dữ liệu về thu nhập, dân số, chi tiêu... Các dữ liệu này kết hợp với các công cụ phù hợp từ công nghệ GIS có thể đưa ra các đánh giá về vị trí các nhà bán lẻ hiện tại.

Một trong những công cụ GIS hỗ trợ đó là vẽ các vùng kinh doanh quanh các cửa hàng. Đồng thời các vùng tròn quanh vị trí kinh doanh cũng được vẽ tương ứng với thời gian đi tới cửa hàng trong từng khoảng thời gian nhất định.

 

 

Các cửa hàng kinh doanh tiềm năng cũng được đưa vào nhằm đánh giá khả năng có phù hợp không, nếu vị trí kinh doanh mới gần với các vị trí kinh doanh cũ thì không được chấp nhận

Theo ESRI.